Så här går det till att bygga hus.

Ska du bygga nytt hus? Om man har bestämt sig för att bygga hus så har man tagit ett stort beslut. Att bygga ett eget hus innebär att man skapar sin framtida hem-miljö precis som man vill. Det är en stor skillnad gentemot att köpa ett äldre hus som någon annan planerat efter deras önskemål då det byggdes.

Ska man bygga ett prefabricerat hus eller bygga nytt hus av lösvirke från en hustillverkare så är oftast husets rumsplanering redan förutbestämd på hustillverkarens ritningar. Man kan dock oftast ha önskemål om förändringar på deras orginalritningar, givetvis kostar detta också oftast lite extra. Anlitar man en arkitekt för att rita ens hus så är det väldigt mycket att tänka på när man ska börja planera. Man bör här ta sig bra med tid redan innan mötet med arkitekten. Skissa gärna upp lite olika alternativ enkelt på papper så blir det lite lättare att jobba med och förklara för den anlitade arkitekten.


Bygga nytt hus lista:

1.Kontakta er bank för att söka lånelöfte. Banken kommer att kontrollera era inkomster och nuvarande utgifter för att kunna bestämma taket på ert lån. När ni fått ert lånelöfte vet ni vad ni har att röra er med.
2.Leta upp en tomt som passar er. Var kräsen – här ska ni ju förhoppningsvis bo under väldigt lång tid framöver. För de allra flesta är det den största affären i livet när man bygger nytt hus så stressköp inte tomt.
3.Leta upp en hustillverkare som erbjuder hus i din smak, både estetiskt och funktionellt.
4. Boka in ett möte med en säljare hos aktuell hustillverkare. Förklara för säljaren om alla era tankar och önskemål. Finns tomtkarta samt geoteknisk dokumentation om underlaget/marken tillgänglig så ta med det till mötet. Kontrollera med säljaren vad som är standard och vad som är tillval i husleveransen. Be säljaren göra en kostnadskalkyl åt er baserat på ert val av hus, era eventuella tillval samt er totala inkomst. Säljaren kommer att göra en kalkyl ni själva kan fundera och räkna på, samt ta med som underlag till er bank om ni väljer att gå vidare med affären.
5.Boka in möte med er bank. Ta med kostnadskalkylen som er säljare gjort. Tillsammans med den och er tomtinformation kommer banken göra en förhandsvärdering på vad huset kommer vara värt när det sår färdigt. Detta kommer vara till grund för hur mycket ni behöver betala i kontantinstats. Banken kommer själva göra en mer ingående budgetkalkyl för er för att se om era inkomster är tillfredsställande kontra storleken på huslånet som ni behöver. Får ni grönt ljus av banken så kommer de längre fram ge er ett byggnadskreditiv. Detta är ett tillfälligt amorteringsfritt lån som ni har under själva byggtiden.
6.Skriv kontrakt med er hustillverkare. Var noga med detaljerna och läs igenom kontraktet noga innan ni skriver på.
7.Hustillverkaren kommer påbörja ritningar och dokumentation som ska vara till grund för bygglovsansökan. Under denna tid kan ni söka upp en KA (Kontrollansvarig) som ni anlitar – detta är ett krav och kommunen kommer vilja ha information om er KA tillsammans med bygglovsansökan. Detta skickas sedan samlat in till kommunen som kommer bedöma er ansökan och förhoppningsvis ge ett godkännande sålänge ni följer kommunens detaljplan för området. Hanteringen hos kommunen kan ta några månader men också i vissa fall gå snabbare beroende på hur mycket de har att göra för tillfället.
8. När bygglovet är godkänt så är det dags för er KA att kalla till byggsamråd med kommunen. Här kommer ni tillsammans med KA och kommunen gå igenom den kommande byggprocessen, samt tillsammans gå igenom kontrollplanen som er KA upprättat i förväg. Här har kommunen ibland invändningar eller vill göra tillägg. Detta får er KA ändra enligt komunens krav. När detta är klart kommer ni erhålla ett startbesked från kommunen – alltså grönt ljus att påbörja byggnationen.
9.Lämna in ert startbesked till er bank. När ni gjort det så kommer banken att upprätta ett byggnadskreditiv åt er som de flesta människor behöver utnyttja när de ska bygga nytt hus.
10.Hustillverkaren påbörjar nu byggnationen av ert nya hus. Er KA kommer löpande kontrollera att kontrollpunkterna i kontrollplanen följs av hustillverkaren och dess underentreprenörer.
11.När husbygget är klart gör hustillverkaren en kontrollbesiktning med hjälp av extern part, oftast av GARBO då dessa står för färdigställandeskyddet i de flesta fall.
12.Nu är det äntligen dags för en slutbesiktning tillsammans med kommunens byggnadsinspektör. Har kommunen inget att invända på i kontrollen så utfärdas det ett slutbevis åt er. Grattis! Nu kan ni flytta in i ert nya hus!