Fasader – Information om fasadtyper

Tegelfasad – fasad av tegel

Tegelfasad är en fasadtyp som använts under mycket lång tid, och är ett mycket tåligt material. En tegelfasad kan stå i hundratals år om man underhåller murbruksfogarna. En tegelfasad kräver mycket lite underhåll och det handlar i princip bara om att tvätta av vid påväxt av alger och mossa. En tegelfasad är dock svårare att bygga om, eller bygga till på och få det helt enhetligt. Det är svårt att få tag på tegel i exakt samma nyans efter några år, samtidigt som orginalteglet blivit blekt av väder och vind. Väljer man en tegelfasad är det därför bäst att välja ett tegel där varje tegelsten har en egen nyans. Huset får då ett häftigt utseende estetiskt, och det blir enklare med framtida tillbyggnader eller förändringar i fasaden.

Putsfasad – putsad fasad

Putsfasad har blivit mycket vanligt på senare år, och det är en fasadtyp som inte kräver så mycket underhåll. Är putsen dessutom genomfärgad så gäller samma låga underhåll som tegelfasad. Då är det i princip bara tvättning när det blivit påväxt, och ommålning vart 40:e till 50:e år.

Sitter putsen på ett äkta stenhus, exempelvis uppmurad av leca eller lättbetong, och mark och grundarbete är korrekt utfört, så håller putsen lika länge som tegel. Sitter putsen på trästomme med cellplast så kan det oftare bli sprickor och annat vid sättningar och rörelser i huset. Uppstår en större spricka får man då ofta putsa om hela sidan på huset för att det inte ska synas. En putsfasad gör det också svårare vid tillbyggnation eller infästning av saker.

Träfasad – fasad av trä

En träfasad är smidig att bygga vidare på vid tillbyggation. Det är lätt att i princip få det identiskt med det gamla. Man har också mycket valmöjligheter estetiskt då man kan välja en träfasad med liggande panel, stående panel eller diagonalställd panel. Det finns också stora valmöjligheter när det gäller utformningen av själva fasadbrädorna. Numera är det vanligast med falsad spårpanel, tidigare användes vanliga panelbrädor som lades varannan omlott. En fasad av trä kräver lite mer underhåll än tegel eller puts och vanligast är att man målar om huset vart 10:e till 12:e år. En träfasad är ett miljövänligt alternativ när man bygger hus då trä är ett förnybart material.