Välja tomt – att tänka på

Bestämt er för att bygga nytt hus och letar nu efter tomt? Vad ska man tänka på när man ska välja sin tomt? Här får ni lite tips och ideér att tänka på. När man ska välja tomt till sitt framtida hus är det bra om man noga gått igenom vad man behöver idag, och vad man kanske behöver i framtiden.

Det kryllar inte inte av tomtmarker direkt, och kommunerna har ofta väldigt långa tomtköer. Många gånger står det hundratals människor i kö i väntan på kommuntomterna, och det kan dröja flera år innan man kan köpa. Givetvis är det olika tryck i olika kommuner. Tomtmark i eller i närheten av storstäder eller andra centrala bra lägen är det mer tryck på. Tomter som släpps i glesbygd långt ifrån städer och service finns det mer av.

Vad kan man då göra om man inte stått i tomtkö en längre tid? En bra idé är att själv kontakta markägare och helt enkelt fråga om de inte kan stycka av en bit mark och sälja till er. Då får markägaren kontrollera med kommunen om marken är godkänd för småhusbebyggelse enligt detaljplanen. Är allt ok med kommunen så får markägaren stycka av tomten och begära ett förhandsbesked av kommunen så ni har en garanti på att ni får bygga där.


Checklista när man ska välja tomt

– Hur vill ni bo? Tätbebyggt eller på landet? Fundera både på dagens situation och för framtiden. Vill ni vara beroende av bil eller vill ni kunna gå/cykla och ha nära till service?
-Innanför detaljplan eller utanför? Väljer ni innanför detaljplanerat område är det alltid mer restriktioner och krav på hur huset ska se ut, hur stor del av tomten ni får bebygga osv. Dessa krav finns inte i samma utsträckning utanför detaljplanerat område.
-Vad för typ av hus vill ni bygga? Suterängvilla? Vinkelvilla? Skånelänga? Ha i alla fall en liten aning om vad för hustyp ni kommer bygga när ni letar efter er tomt. Det är bättre att välja tomt efter huset än det är att tvingas välja huset efter tomten.
-Hur är marken där ni ska köpa hus? Köper ni tomten innan att förhöra er om det så kan det bli kostsamt med eventuell pålning och utfyllnad. Kontrollera och fråga gärna närboende i området. Alternativt gör en geoteknisk undersökning.
– Finns det stora träd på tomten så spara gärna de träd ni kan! Det tar lång tid att driva upp stora ståtliga träd som gör vackert intryck i trädgården.