Lågenergihus – vad är det?

Lågenergihus är ett samlingsord för hus som använder mindre energi än vad normen kräver.  Enligt Svensk standard och enligt BBR (Boverkets byggregler) så dras gränsen vid 75 procent av den energianvändning som är tillåten.

Det finns fler olika typer av hus som kan placeras under beteckningen lågenergihus. Dessa är nollenergihus, passivhus, och plusenergihus.

-Nollenergihus producerar samma mängd energi som huset använder. Detta sker exempelvis med solceller.

-Passivhus förbrukar endast cirka 20 kilowattimmar eller mindre per m2 och år för att värmas. Element behövs ofta inte, det räcker med husets värmeväxlare.

-Plusenergihus producerar mer energi än det använder. Överskottselen skickas vidare till elnätet där andra får ta del av energin.