Bygga hus checklista

Här har vi satt ihop en bygga hus checklista för dig som tagit beslutet att bygga nytt hus. Man hittar väldigt mycket information här på Hustillverkare.nu om allt kring att bygga nytt hus, men är hittar du några sammanfattade punkter.


 • Prata med folk som redan har byggt nytt hus och redan har gjort resan från start till mål. De flesta känner någon som man kan rådfråga. Det är ju alltid lättare att vara efterklok – utnyttja därför andras erfarenheter!
 • Ta en diskussion med er bank, och ett par andra banker om era planer. Se vem som erbjuder bäst villkor gällande byggnadskreditivet och se vad de tror de kan erbjuda när de riktiga lånen ska läggas när huset står färdigt och slutbesiktigat.
 • Om ni inte redan har hittat en tomt så är det dags att börja söka av marknaden. Kommunen kanske erbjuder tomter? Annars brukar flera hustillverkare äga tomter men så blir man ofta bunden till att bygga deras hus. Köper du mark privat så kontrollera att ett förhandsbesked finns där ni kan se vad för typ av hur som får byggas på tomten.
 • Har ni hittat tomt så gör en geologisk undersökning med hjälp av expert på området. Detta kan spara er mycket pengar i slutändan då det kan bli ett kostsamt arbete att göra en grundläggning på mark som behöver mycket utfyllnad eller pålning och sprängning. Köper ni tomten av kommunen skall dock en översiktigt markundersökning vara gjord, men stäm av dem kommunen angående det.
 • Har ni inte redan koll på vad för typ av hus ni vill ha så är det hög tid att behställa er för detta. Trähus? Stenhus? Stil och storlek? Här är ett förhandsbesked från kommunen viktigt så ni vet att ni verkligen får bygga det ni vill. Bygger ni med hustillverkare kan de hjälpa er med kontakten med kommunen.
 • När ni valt hustyp så är det dags att titta igenom planlösningen så den passar er. Både när det gäller stil och funktion. Bygger man med hustillverkare som har standardhus är det inte alltid man kan ändra i planlösningen utan extrakostnader. detta gäller oftast de billigaste husen. Det går hand i hand – ju dyrare hus, ju fler valmöjligheter.
 • Gå igenom de hustillverkare som erbjuder hustypen ni vill ha. Här kan ni titta på olika husmodeller, och här kan ni se alla hustillverkare. Begär in offerter från de hustillverkare ni fastnat för, och jämför kvalitét, utgångsstandard, avtal och pris. Sök också av nätet efter andras erfarenheter kring hustillverkarna ni är intresserade av. Kolla av med leverantörer om det finns möjlighet att göra vissa delar av jobbet själva för att spara pengar. Det kan exempelvis vara att inreda ovanvåningen själv, eller att lägga golvet själva, målning in och utvändnigt osv. Vissa tillverkare ger kunden större möjlgheter till detta och andra gör det inte alls.
 • Be hustillverkaren att få titta igenom det kommande avtalet och titta igenom vilka garantier och försäkringar som ingår. Går någon del i husbygget snett så måste det finnas i kontrakten vem som tar ansvaret för det.
 • Vad för entreprenadsform erbjuder hustillverkaren? Läs igenom avtalen noga. Vilken roll får du i byggprocessen? Läs mer om olika entreprenadsformer.
 • När ni väljer husplaceringen på tomten med hustillverkaren så tänk på att huset kommer rättpå tomten. Kvällssol och sol på altanen är viktigt för de flesta. Och placera även huset smart om det kan bli att huset ska byggas ut om några år.
 • Utse en kontrollsansvarig för byggprojektet. Detta ska ni själva utse och ni kan söka upp en certificerad kontrollansvarig för ert område här och kontakta. Klicka på denna länken för att hitta kontrollansvarig.
 • Sök bygglov. hustillverkaren hjälper oftast till med detta och med all kommunkontakt.
 • När huset är färdigt så gör en slutbesiktning med en opartisk oberoende besiktingsman.