Anlägga ny gräsmatta


För att anlägga ny gräsmatta korrekt så krävs bra jord. Annars är det bara ogräs och mossa som tittar fram. Ska man använda sig av befinlig jord och den är lerig så kan man blanda upp den med sand och torv och sedan låta det torka ut. Grässtrån trivs inte när det är för blött, och om det är konstant blött så gynnar det mossan. Använder man för mycket sand så kan jorden torka ut lätt, och därför tillför man torv eller kompost för att förbättra vattenförsörjningsförmågan. Har jorden ett lägre  pH-värde än 5,5 så måste man tillföra kalk. Kalk förebygger också mossa.

Ska man anlägga ny gräsmatta på ett större område rekommenderas att man köper färdig gräsmattejord/matjord och sprider ut. Finns det redan jord räcker det att lägga på 5-10 cm matjord. Är det nyanläggning och dåligt underlag av sandjord eller lera så bör man lägga 20-30 cm ny jord, där de översta 10 cm är matjord.

Så här går du tillväga om du ska anlägga ny gräsmatta
  1. Fräs upp förhårdnad jord med jordfräs samt rensa bort rötter och sten. Ska du använda befintlig jord så tillför sand eller torv om det behövs, och blanda med en kratta. Om du vill ha ny fräsch jord så kan du hoppa över jordfräsen och istället fylla upp med ca 10 cm matjord. Detta kommer sedan att sjunka ihop till ca 5 cm.
  2. Låt jorden sätta sig en tid och sjunka ihop. Detta steg kan du skynda på med en vält vid behov. Det kommer även göra att eventuella ojämnheter uppstår.
  3. Luckra upp jorden med en kratta försiktigt så du inte skapar ojämnheter. Jorden måste vara uppluckrad och finkornig för att gräsfröna ska kunna gro optimalt.
  4. Nu är det dags för gräsfrö och gödsel. Fördela gräsfröna och naturgödseln jämnt för hand eller med en såmaskin. Se till så du lägger på lagom med gräsfrö, exakt hur mycket du ska lägga på kan du läsa dig till på paketet. Lägger du på för mycket gräsfrö blir det för täta gräsplantor som hindrar varandra.
  5. Kör nu över jorden med en pigg- eller gallervält så fröna blandas ner max 1 cm i jorden
  6. Vattna, vattna och vattna! Se till att det övre jordskiktet alltid är fuktigt så att de känsliga gräsfröna inte torkar ut. Vattna ej för mycket då det kan bildas pölar där dina gräsfrö samlas. Lagom men kontinuerligt vattnande är bäst.

Vält, pigg och gallervält kan du ofta hyra hos bygghandare. Större mängder matjord beställer man med lastbilsleverans och lägger enklast ut med grävmaskin. Mindre mängder kan man beställa i storsäck.

Lycka till nu om du bestämt dig för att anlägga ny gräsmatta.