Bygga prefabricerat hus eller lösvirkeshus?


Bygga prefabricerat hus

Prefabricerat innebär att huset byggs i moduler och färdiga väggstycken i fabrik. Grunden förbereds oftast av extern entreprenör under tiden som husdelarna blir färdiga i fabriken. Husdelarna fraktas sedan till byggplatsen och lyfts på plats med kranbil. Monteringen går oftast snabbt och huset blir rest på en dag. Sedan några dagar till för att få takpannor och övriga utvändiga detaljer monterade. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att bygga, och dessutom fuktsäkert.

Det finns lite olika alternativ när man väljer att bygga prefabricerat hus med hustillverkare. Vissa hustillverkare låter kunden själv inreda insidan för att spara pengar, medan andra hustillverkare säger helt stopp för det. Detsamma gäller möjligheten att ändra planlösning och utseende. Vissa hustillverkare tar ut extra kostnad när kunden avviker från orginalritningen, medan andra låter det ingå i affären.

Man har även lättare att förutse slutkostnaden när man bygger prefabricerat då man redan skrivit kontrakt på priset. Givetvis finns det avvikelser, men de beror oftast på exempelvis behov av extra markarbete eller förlängning av markrör osv.

Bygga hus med lösvirke

Att bygga hus med lösvirke ger större möjligheter till att få ett unikt hus. Varje detalj kan anpassas efter eget tycke, både när det gäller utseende och planlösning. Byggtiden på plats blir lite längre om man bygger lösvirkeshus då allt ska sättas ihop på plats, till skillnad från prefabricerade hus som förberetts i fabrik innan det fraktas till byggplatsen.

Risken för fukt i konstruktionen blir även större då skalet ofta får stå några dagar innan det täcks. Det är dock inget större problem då huset får torka ut ordentligt innan vägg och golvmaterial kommer på plats.

Prismässigt brukar lösvirkeshus bli något dyrare än prefabricerade hus. Naturligt då priserna går att pressa när prefab-tillverkarna använder standardritningar och modulerna byggs på löpande band samt blir rest väldigt snabbt jämfört med lösvirkeshus.  Projekteringskostnaden och kostnad för framtaging av unika arkitektritningar kan också göra att priset drar iväg något.  Men – allt är en smaksak, och faller man inte för något av hustillverkarnas standardhus kan lösvirkeshus vara ett bra alternativ att titta på.