Bygga stenhus – om att bygga hus i sten

Har ni betämt er för att bygga stenhus? Ett stenhus får jämnare inomhusklimat och är oftast tystare om ett trähus. Huset kommer också stå längre då sten inte är ett organiskt material och inte kan brytas ner på samma sätt som trä.

Fördelar med att bygga stenhus

 • Stenhus har en längre hållbarhet och den kräver inte lika mycket underhåll.
 • Stenhus isoleras mot ljud mycket effektivt.
 • Stenhus håller effektivt ute värme på sommaren och ger ett svalare inomhusklimat.
 • Konstruktionsmässigt är ett stenhus enklare uppbyggt än exempelvis trähus som har flera olika skikt och material i väggarna.
 • Stenhus är mindre känsliga för fukt än trähus.

Nackdelar med att bygga stenhus

 • Uppförandet av stenhus tar oftast längre tid än att bygga ett trähus. Det är extra tydligt vid prefabricerade trähus där modulerna lyfts på plats och oftast monteras på 1-2 dagar.
 • Färdiga byggelement finns, men inte i samma utsträckning som hos trähus. Byggelementen består då i en färdiggjuten vägg, och inte hela moduler som det kan vara hos trähus.
 • Fukthalten i huset och konstruktionen är hög den första tiden innan huset är tätt och har fått torka ut ordentligt. Trä torkar snabbare än sten och betong.
 • Stenhus är inte lika miljövänligt som trähus. Och det krävs mer enegiåtgång vid behandling av materialet,
 • Ska man uppnå riktigt hög värmeisoleringsförmåga så krävs det att man isolerar väggarna med ytterligare ett skickt. Numera finns det doch speciella byggstenar som erbjuder en fullgod isoleringsförmåga direkt utan ytterligare arbete.
 • Ska man bygga om eller bygga till krävs mer arbete och det är svårare att få det enhetligt.