Bygga trähus – om att bygga hus i trä

Vad är fördelarna med att bygga trähus? Vilket är bäst av trähus och stenhus? Det är egentligen både en smaksak och en kostnadsfråga då trähus i de flesta fall håller en lägre produktionskostnad.

Om vi ska lista upp några klara fördelar med trähus så är det bl.a att det är en kortare byggtid. De flesta trähus produceras i moduler i fabrik och lyfts sen på plats med kranbil och monteras på byggplatsen. Byggtiden kortas på detta vis ner rejält och kostnadsbesparingen blir betydande.

Trä är en förnybar råvara. Andra byggnadsmaterial kan ofta baseras på olja eller andra ej nedbrytbara råvaror. Att bygga hus i trä är alltså miljövänligt.

Det är lättare att bygga om och bygga till ett trähus och få det enhetligt. Att ge sig på större förändringar på ett stenhus är oftast ett större projekt om man ska få slutresultatet att bli “enhetligt” och “sammanhängande”.

Bygga trähus själv eller med hustillverkare?

Ska man ge sig på bygget på egen hand eller ska man anlita hustillverkare? För det första så bör man veta vad man ger sig in på om man tänker bygga nytt hus själv. Man måste ha tillräcklig kunskap om byggnadsteknik då det ofta är betydande summor man investerar. Blir det konstruktionsfel kan det dra med sig både fukt, mögel och svampangrepp.

Man bör också veta vilken arbetsbörda det innebär. Det är vanligt att man är för optimistisk gällande byggtid, att bygga trähus själv tar tid och man måste vara uthållig och orka jobba med huset löpande kvällar och helger lång tid framöver.

Det är inte bara byggandet på plats som tar tid. Man måste också räkna in tid för planering och inköp av material vilket tillsammans enkelt kan äta upp en hel helgs byggtid. Har man koll på allt ovanstående och har motivationen för att ro detta i land så kommer man både spara mycket pengar och känna en rejäl tillfredsställelse över skapelsen när allt är färdigt.

Väljer man att bygga trähus med hustillverkare så kommer får man behålla allt det roliga i processen som att välja kök, kakel, klinker, golv och färger/tapeter. Projektering, grovarbete och byggande tar sen hustillverkaren hand om. I synnerhet om man väljer att bygga nytt hus med totalentreprenad. Det blir en högre prislapp, men man får ett behagligare leverne och huset står ofta inflyttningsklart på 6-8 månader.

Exempel på trähustillverkare
A-Hus
Anebyhusgruppen
Fiskarhedenvillan
LB-Hus
Mjöbäcksvillan
Mälarvillan
Rörvikshus
Skidstahus
Vallsjöhus
Varbergshus
Villa Varm
Värsåsvillan
Vårgårdahus