Stora skillnader i landet på tomtpriser.

Alltfler söker efter villa- och fritidshustomter, för att bygga eget eller sätta upp ett kataloghus eller fritidshus. Men prisskillnaderna på villatomter är stora. Det visar Bovisions genomgång av marknaden sista veckan i mars.

Genomgången visade att man i snitt för hela landet får betala en bit över 1 000 kronor per kvadratmeter för en attraktiv tomt och i genomsnitt för hela riket mindre än 50 kronor för ett mindre attraktivt läge.

Bovisions ”tomtbörs” visade att prisskillnaderna är stora mellan just attraktiva lägen som sjönära och mindre attraktiva lägen som ensligt belägna skogstomter.

Genomgången omfattade en dyr tomt och en billig tomt i varje län. Det var inte den dyraste eller den billigaste tomten i respektive län, utan en slumpmässigt vald tomt i den dyraste prisklassen och en i den billigaste prisklassen.

Ett kriterium var att det skulle vara en villatomt i ”normalstorlek”. I ett par fall valdes en något ”större” tomt eftersom det inte fanns någon ”normal” tomt utlagd vid tillfället för genomgången.

Snittpriset för en villatomt i den dyrare prisklassen blev för hela landet 1 328 kronor per kvadratmeter och 49 kronor per kvadratmeter i den billigaste klassen.

Genomgången visade att dyra tomter ligger vid havet, vid en sjö, i en het fjällort eller mitt i en attraktiv stadskärna. Billiga tomter hittar man i orörd skogsbyggd och i mindre tätorter.

Läs hela artikeln och se detaljerad tabell här.