Olika hustillverkare – olika upplägg

Ska ni bygga nytt hus men har inte riktig koll på betalningsupplägget som hustillerkarna erbjuder?

Vissa hustillverkare marknadsför sig idag att man kan betala först när man flyttar in i huset. Denna marknadsföring är bara sant till hälften, då detta bara gäller materialsatsen. Löpande arbete som markentreprenad och grund, samt betalning till underentreprenören som bygger huset skall göras löpande. Så man spar absolut lite pengar på detta – men det är långt ifrån på bra som det låter.

Nedan presenterar vi en vanlig betalningsplan som många hustillverkare har i liknande upplägg

  • Vid översända bygglovsritningar: 30 000 sek*
  • Vid utfört markarbete och färdig grund: 15% av kontraktssumman
  • Vid utförd stommontering: 55% av kontraktssumman
  • Färdigt för målning: 15% av kontraktssumman
  • Vid påbörjat kakelarbete: 5% av kontraktssumman (30 000 sek*)
  • Vid godkänd slutbesiktning: 10% av kontraktssumman

Viktigaste att tänka på är sista punken. Se till att det står tydligt i betalningsplanen i kontraktet att minst 10% av kontraktssumman inte ska betalas föränn efter godkänd slutbesiktning. Detta tenderar till att hålla viljan högre att slutföra projektet tills allt är färdigt och korrekt utfört.