Platta på mark eller krypgrund?

Platta på mark är den absolut vanligaste grundlösningen för villor idag. Konstruktionen fungerar som ett bottenbjälklag för huset. Konstruktionen är fuktsäker och ger en välisolerad grund.

Den vanligaste kombinationen för hus med platta på mark är 400 mm höga kantelement med 300 mm isolering det vanligaste. Vanligast idag är att man använder sig av golvvärme,  och då rekommenderas 300 mm isolering under plattan. För lågenergihus så finns det dessutom särskilda grundlösningar med extra isolering i kantbalkarna där köldbryggan  som kan uppstå bryts.

När det gäller garage så använder man oftast mindre isolering än till ett hus. Till garage använder man oftast 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering.

Krypgrund används när huset har ett fribärande bottenbjälklag. Flera hustillverkare som bygger prefabricerade hus i moduler har än idag krypgrund som standardmetod. Krypgrund är en torr grundläggningsmetod som inte kräver någon platsgjutning förutom plintarna som grundbalkarna läggs på. En krypgrund ventileras med uteluft eller inneluft, där det sistnämnda är det säkraste alternativet ut fuktsynpunkt.