Kontrakt vid nyproduktion av hus


Information om kontraktsskrivning gällande nyproduktion av hus när man bygger med hustillverkare eller husleverantör.

Viktigt att tänka på inför kontaktsskrivning är att ha en betalplan där minst 10% av totalsumman på kontraktet återstår efter godkänd slutbesiktning.
Se till att ha ett garanterat slutdatum på kontraktet – det ska tydligt framgå hur långt till entreprenören har på sig att färdigställa huset. Man bör också avtala om vite om det blir förseningar som gör att huset inte står färdigt och inflyttningsbart enligt datum i avtal. Detta sätter press på husleverantören att se till så projektet fortgår enligt tidsplanen.

Du ska välja en egen kontrollansvarig. Det kan du enkelt söka upp under följande länk: Hitta certifierade personer. Välj alternativet “Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL” och välj ditt län. Nu får du får upp samtliga personer som är certifierade kontrollansvariga – bara att välja och kontakta.

Det bör framgå tydligt att entreprenören har arbetsmiljöansvaret samt ansvar för containers och bortforsling av restmaterial så man inte får det som en överaskning senare.

Vid nybyggnation ska entreprenören ska ställa ett färdigställandeskydd (Lagen om Färdigställandeskydd). Det är viktigt att det finns inskrivet i kontraktet tydligt att entreprenören tecknar ett färdigställandeskydd.

Ett färdigställandeskydd ska omfatta ersättning för extra kostnader att färdigställa projektet entreprenören inte kan slutföra projektet enligt sitt åtagande. Färdigställandeskyddet ska utgöras av försäkring eller bankgaranti. Skyddet gäller även för kostnader för att rätta till fel som upptäckts vid slutbesiktning, och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som hittats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

När krävs färdigställandeskydd?

  • Vid nybyggnation av en eller tvåbostads-hus
  • Vid nybyggnation av fritidshus
  • Vi till eller ombyggnad av en eller tvåbostads-hus om byggnadsnämnden i aktuell kommun anser att det finns behov av ett sådant skydd.

När krävs inte färdigställandeskydd? 

  • Vid nybyggnation av en eller tvåbostads-hus där byggherren helt i egen regi uppför byggnaden. Alltså när inga entreprenörer (utom el och vvs) är inblandade.
  • Vid nybyggnation av fritidshus med enklare standard. Byggherren måste här kräva att få frågan prövad av kommunen.

Om husleverantören/entreprenören inte får teckna en sådan försäkring eller bankgaranti eller inte kan bevisa att de har tecknat en sådan så har man som konsument rätt att häva avtalet.

I kontraktet ska det inte bara framgå vad som ingår utan också vad som inte ingår i entreprenörens åtagande. På så sätt eliminerar man risken för missförstånd.

Oftast betalar man hustillverkaren löpande under byggtiden, exempelvis procentsatser vid slutförda moment. Det ska också framgå i kontraktet. Betala aldrig entreprenören i förskott utan se alltid till att ha kontrollerat att aktuellt arbete är korrekt utfört innan betalning sker. Ta hjälp av din kontrollansvarige vid tveksamheter.