Totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad?


Vad är totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad och vad innebär de olika entreprenadsformerna? De olika formerna har olika för och nackdelar.

Totalentreprenad är som det låter, att man som konsument överlåter helhetsansvaret på en hustillverkare. Det innefattar allt från projektering, till att huset byggs och blir inflyttningsklart. Generalentreprenad är i stort sett samma sak som totalentreprenad, med skillnaden att man anlitar en extern arkitekt för att rita upp huset enligt ens önskemål. Därefter tar en tillverkare helhetsansvaret för även detta. Delad entreprenad är entreprenadsformen med störst möjlighet att utforma allt som man själv vill. Detta eftersom man själv sköter projekteringen och vilka företag som ska anlitas till vad.

Totalentreprenad – även kallat TE

En hustillverkare eller ett byggföretag anlitas för att hålla i hela projektet. Det är deras ansvar att se till att bygghandlingar och ritningar görs och att projektet fullföljs från start till mål. Ibland står företaget själv med anställd arbetskraft och kompetens. Men vissa hustillverkare jobbar mer som bara säljare och projekterare, sedan anlitar de underentreprenörer för samtliga moment. Ansvaret är dock detsamma oavsett hur tillverkaren arbetar. Som TE-konsument skriver man ETT kontrakt med hustillverkaren.

Generalentreprenad – även kallat GE

Väljer man generalentreprenad, så köper man huset/materialet från hustillverkaren. Husleverantören bistår med handlingar och ritningar som behövs för projektet. Man skriver sedan ett seperat avtal med en entreprenör som ska bygga huset.  Därefter tar entreprenören över och fullföljer projektet på samma sätt som totalentreprenad. Fördelen med denna entreprenadsform är att man kan designa och välja utseende och planlösning ganska fritt. Som GE-konsument så skriver man seperata kontrakt med hustillverkare och byggentreprenör.

Delad entreprenad – även kallat DE

Här tar byggherren ett stort ansvar och kommer ensam ansvara för samtlig projektering. Byggherren ansvarar själv för att anlita samtliga entreprenörer som behövs för att bygga huset. Det innefattar såväl arkitekt och konstruktör, snickare, vvs:are, elektriker och annat. Delat entreprenad kan passa bra om man vill ha total kontroll över sitt bygge då man får stor inblick och valmöjligheter i samtliga moment.